Здравейте приятели на планината!


След проведеното формално общо събрание на сдружение „За Ехо” на 19.01.2015 в София се реши, че сдружението разгръща своята дейност в полза на повече хижи в планините и най-вече в защитените територии. Това ще бъдат хижите, които са отворени за идеите на сдружението, като от полза ще бъде опитът ни, натрупан в работата с хижа Ехо в Стара планина.

Ще продължим да развиваме и даваме информация за различни инициативи, свързани с хижите и тяхното дългосрочно устойчиво стопанисване, за пешеходни походи сред природата, игри и забавления, работни лагери и доброволчество, но и за различни видове дарения, в които всеки е поканен да участва.

Ние от сдружение „За Ехо” ще продължим да даваме тласък на развитието и отношението към хижите в България, опитвайки се да развиваме един позитивен модел за хижа, който да бъде:

  • гостоприемно и уютно място планината, където всеки посетител да се почувства добър гост, да получи топло отношение и необходимата му информация за предстоящия преход;
  • екологосъобразно развиваща се българска хижа, с устойчиво използване на природните ресурси, управление на отпадъците и енергийна ефективност в съответствие с Плана за управление на защитената територия, в която се намира;
  • място за образователни, екологични или артистични инициативи, свързани с опазване на околната среда, адекватно поведение в планината и забавления, насочени към широк кръг от хора.
Нека срокът, всичко това да се случи, отново бъде неограничен! За целта ще продължим да работим с различни експерти и консултанти, да набираме финансиране чрез дарения, проекти и продажба на различни сувенири и ползена екипировка, и да създаваме един широк кръг от доброволци и приятели на хижите, които да разнасят тези идеи по всички планини! Колелото отново се върти:-)

Екип на сдружение „За Ехо”

Планинарски събор на хороиграчи - хижа Ехо, есен 2010